Cần câu DAIWA 3m90

Thương hiệu: |
3.600.000₫

Mô tả :
cần câu xa bờ

cần câu xa bờ có độ xoắn từ trên đầu ngọn tới đốc cần